JOHANS TRÄDGÅRD & ANLÄGGNING

Mina tjänster:

Trädgårdsanläggning, stenläggning av plattor och marksten
Byggnation av murar och trapporLäggning o sådd av gräsmattor
Grävning med minigrävare
Försäljning av marksten, plattor och murar
Återförsäljare för STARKA
Kontakt:
Johans Trädgård & Anläggning
Telefon: 070-3163461
johanstradgard@gmail.com