PL:S PARK & TRÄDGÅRD

Mina tjänster:

All form av skötsel i trädgården under hela året; trädbeskäring, häcklippning m.m
Plantering, stenläggning, murbyggen, gräsläggning m.m
Snöskottning
Anläggning av nya och återställning av gamla trädgårdar
F-skatt och tillämpar RUT-avdrag
Kontakt:
PL:s Park & Trädgård
Telefon: 0707-735601
perlinder60@hotmail.com