Växtgaranti/ Etableringsgaranti

För samtliga växtgrupper innebär vår garanti att du ska få en frisk planta.

Dessutom ger vi dig etableringsgaranti på fleråriga vedartade växter inom rekommenderad odlingzon.

Gäller träd, buskar, barrväxter, rhododendron, azaleor, häckplantor, rosor, klängväxter, (gäller ej klematis eller stamrosor) fruktträd och bärbuskar.

Växter är levande och behöver omvårdnad för att trivas. Det kan ta tid, ibland upp till ett par månader eller mer, innan man ser att växten har anpassat sig till den nya växtplatsen. Vi lämnar etableringsgaranti på vedartade växter som har planterats korrekt, och fått lämplig skötsel enligt våra planteringsråd. Planteringsråd finner ni på

www.bogront.se

Perenner, sommarblommor, krukväxter, klematis eller stamrosor omfattas inte av etableringsgarantin.

Om problem uppstår låter du växten stå kvar på växtplatsen, fotografera växten och kontakta oss.

Telefon 0155-26 99 44 alternativt besöker oss i butiken.

Garantin gäller inte då växterna:

Skadats vid transport eller plantering.
Planterats fel eller erhållit felaktigt skötsel.
Vattnats på felaktigt sätt, (läs om vattning).
Angripits av vilt, skadedjur eller sjukdomar efter plantering.
Drabbats av tjältorka eller andra vinterskador,( läs om tjältorka).
Planterats i krukor eller andra planteringskärl.
Är inhandlad till reapris eller prisnedsatt vid köp.

Eventuell reklamation ska göras senast:

Vårköp (mars – maj ) tidigast efter 2 månader och senast inom 5 månader
Sommarköp (juni – augusti ) inom 2 månader
Höstköp (september – november ) senast 31:a maj året efter inköp.
Observera att vintergröna växter planterade efter sista september omfattas inte av växt och etableringsgarantin.